Zaimki przymiotne dzierżawcze - język francuski

Zaimki przymiotne dzierżawcze nazywane w języku francuskim les adjectifs possessifs służą do określania do kogo należy dana rzecz, ewentualnie osoba, np.: mój brat, nasze książki, twoja siostra, etc.

Pamiętajcie, że zaimki te zgodne są z posiadanym obiektem, a nie osobą, która go ma, zasada jest taka sama jak w języku polskim : mówimy mój pies, a nie moja pies.

Rozumiem, że może się to wydać śmieszne, ale wiem, że takie błędy w języku francuskim są dość częste.
Unikniecie ich jeśli dobrze się nauczycie poniższych zaimków i będziecie pamiętać jakiego rodzaju jest posiadany rzeczownik.

1) les adjectifs possessifs masculins et féminins - zaimki przymiotne dzierżawcze rodzaju męskiego i żeńskiego w liczbie pojedynczej:

adjectifs possessifs masculins
playmon playfrère mój brat
playton playmari twój mąż
playson playpère jego/jej ojciec
playnotre playcousin nasz kuzyn
playvotre playoncle wasz wujek
playleur playfils ich syn
adjectifs possessifs féminins
playma playsoeur moja siostra
playta playfemme twoja żona
playsa playmère jego/jej matka
playnotre playcousine nasza kuzynka
playvotre playtante wasza ciotka
playleur playfille ich córka

2) les adjectifs possessifs au pluriel - zaimki przymiotne dzierżawcze w liczbie mnogiej:

adjectifs possessifs au pluriel
playmes playfrères playsoeurs moi bracia / moje siostry
playtes playmaris playfemmes twoi mężowie / twoje żony
playses playparents playparents jego / jej rodzice
playnos playcousins playcousines nasi kuzyni / nasze kuzynki
playvos playoncles playtantes wasi wujkowie / wasze ciotki
playleurs playfils playfilles ich synowie / córki

UWAGA!!! Zaimki ma - moja, ta - twoja, sa - jego/jej, przechodzą w mon, ton, son przed rzeczownikami zaczynającymi się na samogłoskę lub nieme "h".

playune amie playmon amie
przyjaciółka moja przyjaciółka
playune école playton école
szkoła twoja szkoła
playune histoire playson histoire
historia jego/ jej historia
playune erreur playmon erreur
błąd mój błąd
playune occasion playton occasion
okazja twoja okazja

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.