Zaimki względne złożone - język francuski

Zaimki względne złożone to inaczej les pronoms relatifs composés i zazwyczaj pojawiają się w towarzystwie przyimków głównie à lub de, ale również pour - dla, sur - na, avant - przed (czas), devant - przed (miejsce) etc. Pamiętajcie, że stosuje się je do rzeczy, o tych do osób będzie dalej.

pronoms relatifs composés
le singulier le pluriel
playlequel który playlesquels którzy
playlaquelle która playlesquelles które

playpour lequel dla którego
playsur laquelle na której
playavant lesquels przed którymi
playdevant lesquelles przed którymi
playMon père travaille sur un bureau en bois. playLe bureau sur lequel travaille mon père est en bois.
Mój tato pracuje na biurku z drewna. Biurko, na którym pracuje mój tato, jest z drewna.
playJ'ai garé devant la maison qui est en ruine. playLa maison devant laquelle j'ai garé est en ruine.
Zaparkowałem przed domem, który jest w ruinie. Dom, przed którym zaparkowałem, jest w ruinie.
playJe suis au Brésil pour cette raison. playC'est la raison pour laquelle je suis au Brésil.
Jestem w Brazylii z tego powodu. To jest powód, dla którego jestem w Brazylii.

Zaimki względne złożone połączone z przyimkiem à:

pronoms relatifs composés avec la préposition à
le singulier le pluriel
à + lequel = auquel à + lesquels = auxquels
à + laquelle = à laquelle à + lesquelles = auxquelles

playTu connais un jeu auquel on pourrait jouer (jouer à qqch.)? Znasz jakąś grę, w którą moglibyśmy zagrać?
playLa voiture à laquelle je pense se trouve en Asie (penser à qqch.). Samochód, o którym myślę znajduje się w Azji.
playLes objets auxquels je tiens beaucoup ce sont mes souvenirs d'enfance (tenir à qqch.). Rzeczy, na których mi zależy są moimi pamiątkami z dzieciństwa.
playCe sont les peintures auxquelles tu pensais pendant les vacances (penser à qqch.)? To są obrazy, o których myślałeś przez całe wakacje?

Zaimki względne złożone połączone z przyimkiem de:

pronoms relatifs composés avec la préposition de
le singulier le pluriel
de + lequel = duquel de + lesquels = desquels
de + laquelle = de laquelle de + lesquelles = desquelles
playLe magasin en face duquel j'habite est très cher (en face de qqch.). Sklep, na przeciwko którego mieszkam jest bardzo drogi.
playLe musée près duquel je travaille est très populaire (près de qqch.). Muzeum, w okolicy którego pracuję, jest bardzo popularne.
playLa maison à côté de laquelle je passe chaque matin est ancienne (à côté de). Dom, obok którego przechodzę codziennie rano, jest stary.
playVous voulez acheter les livres desquels vous avez parlé autant (parler de qqch.) ? Chcecie kupić książki, o których wczoraj tyle mówiliście?

Zaimki względne złożone, których używamy przed osobami składają się z przyimków (które wypisałam wcześniej) oraz zaimka qui, np.:

playLes amis avec qui (avec lesquels) je voyage sont grecs. Przyjaciele, z którymi podróżuję są Grekami.
playEst-ce que la personne à qui (à laquelle) tu penses est dans cette salle? Czy osoba, o której myślisz jest w tej sali?
playLes gens pour qui (pour lesquels) je travaille sont super sympathiques. Ludzie, dla których pracuję są super sympatyczni.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (3)

W zdaniu Vous voulez acheter les livres desquels vous avez parlé autant (parler de qqch.) ? jest błąd- powinno być "dont vous avez parlé".

#ostatni przykład
Czy
avec qui (avec lesquels)
à qui (à laquelle)
pour qui (pour lesquels)
Czy można to uznać za synonimy w użyciu ?

Czy w ostatnim przypadku forma z zaimkiem względnym prostym jest niepoprawna? Czy można powiedzieć zarówno "avec qui je voyage", jak "avec lesquels"?