Zaimek y - język francuski

Zaimek y dokładnie tak, jak zaimek en, należy do zaimków przysłówkowych - les pronoms adverbiaux, zaimek ten zawsze stoi najbliżej czasownika, nawet jeśli jest w towarzystwie innych zaimków - zawsze musi być tuż przy czasowniku.

Zaimek y zastępuje:

1) rzeczowniki, przed którymi stoi przyimek à + miejsce, à + rzecz, à + czasownik, np:

à + miejsce
playTu veux aller au cinéma? Chcesz iść do kina?
playOui, je veux y aller. Tak, chcę do niego iść.
playNon, je ne veux pas y aller. Nie chcę tam iść.
playVous habitez à Paris? Mieszkacie w Paryżu?
playOui, nous y habitons. Tak, mieszkamy tam.
playNon, nous n'y habitons pas. Nie mieszkamy tam.
playNous nous rencontrons au café Deux Magots? Spotykamy się w kawiarni Deux Magots?
playOui, nous nous y rencontrons. Tak, spotykamy się tam.
playNon, nous ne nous y rencontrons pas. Nie, nie spotykamy się tam.

à + rzecz
playEst-ce qu'elle a répondu aux questions? Czy ona odpowiedziała na pytania?
playOui, elle y a répondu. Tak, odpowiedziałana nie.
playNon, elle n'y a pas répondu. Nie, nie odpowiedziałana nie.
playPenses-tu parfois à ta vie? Myślisz czasem o swoim życiu?
playBien sûr que j'y pense. Pewnie, że o nim myślę.
playNon, je n'y pense pas. Nie, nie myślę o tym.
playTu t'inscris à l'université? Zapisujesz się na uniwersytet.
playOui, je m'y inscris. Tak zapisuję się tam.
playNon, je ne m'y inscris pas. Nie, nie zapisuję się tam.
à + czasownik
playNous sommes prêts à travailler? Jesteśmy gotowi, aby pracowć?
playOui, nous y sommes prêts. Tak, jesteśmy (do tego) gotowi.
playNon, nous n'y sommes pas prêts. Nie, nie jesteśmy (do tego) gotowi.
playA-t-il réussi à l'examen? Czy zdał egzamin?
playOui, il y a réussi. Tak, zdał go.
playNon, il n'y a pas réussi. Nie, nie zdał go.
playTu aides Jean à se préparer? Pomagasz Janowi przygotowywać się?
playOui, je l'y aide. Tak, pomagam mu w tym.
playNon, je ne l'y aide pas. Nie, nie pomagam mu w tym.

2) okoliczniki miejsca, poniżej w tabelce znajdziecie kilka przykładowych okoliczników:

playdans w
playsur na
playdevant przed
playderrière za
playsous pod
playVous êtes dans la classe? Jesteście w klasie?
playOui, nous y sommes. Tak, jesteśmy tam.
playNon, nous n'y sommes pas. Nie, nie ma nas tam.
playLa bouteille est sur la table? Butelka jest na stole?
playOui, elle y est. Tak, ona tam jest.
playNon, elle n'y est pas. Nie, nie ma jej tam.
playTu as garé devant le café? Zaparkowałaś przed kawiarnią?
playOui, j'y ai garé. Tak, zaparkowałam tam.
playNon, je n'y ai pas garé. Nie, nie zaparkowałam tam.
playLe chat dort sous le lit? Kot śpi pod łóżkiem?
playOui, il y dort. Tak, on tam śpi.
playNon, il n'y dort pas. Nie, on tam nie śpi.
playIl s'est mis à danser sous le pont?

Zaczął tańczyć pod mostem?
playOui, il s'y est mis. Tak, on tam zaczął tańczyć.
playNon, il ne s'y est pas mis. Nie, on tam nie zaczął tańczyć.

Zaimek y stoi za czasownikiem w formie twierdzącej trybu rozkazującego, w formie przeczącej zaimki wracają na swoje miejsce przed czasownikiem.

playVas-y! Idź tam!
playN'y vas pas! Nie idź tam!
playRéponds-y! Odpowiedz na to!
playN'y réponds pas! Nie odpowiadaj na to!
playPensez-y! Pomyślcie o tym!
playN'y pensez pas! Nie myślcie o tym!
playRéfléchissons-y! Zastanówmy się nad tym!
playN'y réfléchissons pas! Nie zastanawiajmy się nad tym!
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (4)

Jeeej, tyle pomocy tak ładnie uporządkowanej, a ja na studiach mam o tym kilka lekcji po półtorej godziny, a i tak nic nie rozumiałam do tej pory :D

doceniam ze kazde zdanie jest przetlumaczone po polsku--dobra robota!! dzieki..

a właśnie, że dobrze jest!
gdy mamy "y" oraz "en" do czasownika wraca "s"!

N'y VA pas! (w tym wypadku nie powinno być -s po "aller" w trybie rozkazującym)