Zaimki dopełnienia dalszego - język francuski

Zaimki dopełnienia dalszego w języku francuskim noszą nazwę Complément d'Objet Indirect, w skrócie COI.

zaimki dopełnienia dalszego COI
le singulier liczba pojedycza le pluriel liczba mnoga
playme (m') mi playnous nam
playte (t') tobie, ci playvous wam, pani, panu, państwu
playlui jemu, mu, jej playleur ich, je

UWAGA! Formy skrócone (z apostrofem) występują przed czasownikami zaczynającymi się na samogłoskę lub nieme "h".

Dopełnienie dalsze w zdaniu jest bardzo łatwo rozpoznać, ponieważ po czasowniku występuje zawsze przyimek à. Jeśli w zdaniu występuje dopełnienie dalsze wtedy powinniśmy po czasowniku móc postawić pytanie à qui ? / do kogo, z kim, o kim?

playTu as parlé à ta mère? À qui? playTu lui as parlé?
Rozmawiałeś z mamą? Z kim? Rozmawiałeś z nią?
playNous téléphonons à nos amis en Afrique. (À qui?) playNous leur téléphonons.
Dzwonimy do naszych znajomych w Afryce. (Do kogo?) Dzwonimy do nich.
playElle écrit une lettre à sa soeur. (À qui?) playElle lui écrit.
Ona pisze list do swojej siostry. (Do kogo?) Ona pisze do niej.
playJ'explique aux touristes comment se déplacer. playJe leur explique comment se déplacer.
Tłumaczę turystom jak się przemieszczać. Tłumaczę im jak się przemieszczać.
playVous posez des questions à vos élèves? playVous leur posez des questions ?
Zadajecie pytania waszym uczniom? Zadajecie im pytania?

Tak jak zaimki dopełnienia bliższego, te dopełnienia dalsze również stoją ZAWSZE przed czasownikiem.

playPauline, je te parle! Pauline, mówię do ciebie!
playVous me téléphonez chaque jour. Dzwonicie do mnie każdego dnia.
playIl lui envoie des lettres d'amour. On jej wysyła listy miłosne.
playNous t'achetons une nouvelle veste. Kupimy ci nową kurtkę.
playJe leur prépare le dîner. Przygotowuję im kolację.

W przypadku trybu rozkazującego zaimki dopełnienia dalszego zachowują się dokładnie tak samo jak te dopełnienia bliższego : w formie twierdzącej stoją za czasownikiem, w formie przeczącej przed, np.:

playEnvoyez-nous votre numéro! playNe nous envoyez pas votre numéro !
Wyślijcie nam wasz numer! Nie wysyłajcie nam waszego numeru!
playParlons-lui! playNe lui parlons pas!
Porozmawiajmy z nim/ nią! Nie rozmawiajmy z nim/nią!
playRépondez-leur! playNe leur répondez pas!
Odpowiedzcie im! Nie odpowiadajcie im!
playPasse-nous du sucre! playNe nous passe pas de sucre!
Podaj nam cukier! Nie podawaj nam cukru!

UWAGA! W formie twierdzącej trybu rozkazującego zaimek me przechodzi w moi, w formie przeczącej zaimiek nie zmienia swojej formy i pozostaje me (tak jak w przypadku zaimka dopełnienia bliższego).

playTéléphone-moi! playNe me téléphone pas!
Zadzwoń do mnie! Nie dzwoń do mnie!
playRéponds-moi! playNe me réponds pas!
Odpowiedz mi! Nie odpowiadaj mi!
playÉcris-moi! playNe m'écris pas!
Pisz do mnie! Nie pisz do mnie!

UWAGA! W czasach złożonych participe passé nie uzgadniają się z zaimkami dopełnienia dalszego, ale tak jak zaimki dopełnienia bliższego stoją przed czasownikiem posiłkowym être - być lub avoir - mieć.

playJe leur ai envoyé une carte postale. Wysłałam im pocztówkę.
playElle nous a raconté une blague. Opowiedziała nam dowcip.
playNous lui avons donné de l'argent. Daliśmy mu/jej pieniądze.
playTu ne m'as rien dit. Nic mi nie powiedziałeś.

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (1)

1. Je pense à mon ami. --nie--> Je lui pense. --a--> Je pense à lui.
2. Il tient à ses amis. --nie--> Il leur tient. --a--> Il tient à eux.
3. Il s'intéresse à Veronique. --nie--> Il se lui intéresse. --a--> Il s'intéresse à elle.
4. Elle s'habitue à ses nouvelles voisines. --nie--> Elle se leur habitue. --a---> Elle s'habitue à elles.
5. Faites attention aux piétons! --nie--> Faites-leur attention! --a--> Faites attention à eux!