Zaimki wskazujące proste i złożone - język francuski

Zaimki wskazujące proste i złożone nazywane są w języku francuskim les pronoms démonstratifs simples et composés, zaimki te zastępują rzeczownik, i mimo iż w języku polskim mają takie same znaczenie jak zaimki przymiotne wskazujące (ce - ten, cette - ta, ces - te), to w języku francuskim różnica jest widoczna.

pronoms démonstratifs simples
le singulier le pluriel
playcelui playceux
ten te, ci
playcelle playcelles
ta te
playce
to

playCe livre n'est pas le mien, c'est celui de mon voisin. Ta książka nie jest moja, ta tutaj jest mojego sąsiada.
playCette voiture est super, mais celle est plus intéressante. Ten samochód jest super, ale ten tutaj jest bardziej interesujący.
playJ'adore la musique surtout celle d'Espagne. Uwielbiam muzykę, szczególnie tę z Hiszpanii.
playJe n'aime pas ceux qui mentent tout le temps. Nie lubię tych, którzy cały czas kłamią.
playNous avons acheté les photos en couleur mais moi, je préfère celles en noir et blanc. Kupiliśmy kolorowe zdjęcia, ale ja wolę te czarno-białe.
pronoms démonstratifs composés
le singulier - liczba pojedyncza
playcelui-ci playcelui-là
ten tu ten tam
playcelle-ci playcelle-là
ta tu ta tam
playceci playcela
to tu to tam
le pluriel - liczba mnoga
playceux-ci playceux-là
ci tutaj ci tam
playcelles-ci playcelles-là
te tutaj te tam

Zaimki wskazujące złożone z końcówką -ci wskazują na to, co znajduje się bliżej, te z końcówką -là, wskazują na rzeczy oddalone.

playJ'achète ce livre-ci, mais je laisse celui-là (ce livre-là). Kupię tę książkę tutaj, ale zostawię tamtą.
playQuelle chemise préférez vous? Celle-ci ou celle-là? Którą koszulę pani woli? Tę tutaj czy tamtą?
playDe Jean et Luc, je préfère celui-ci (Jean) à celui-là (Luc). Spośród Jana i Łukasza wolę tego tutaj od tamtego.
playHmm, quels gâteaux, ceux-ci sont magnifiques mais ceux-là sont un peu trop sucrés. Hmmm, cóż za ciasta, te tutaj są wspaniałe, ale tamte są zbyt słodkie.
playCelle-là, quelle actrice! Et celui-ci, un amateur! Ta tam, cóż to za aktorka! I ten tutaj, cóż za amator!

Ćwiczenia online:

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.