Gramatyka francuska - spis zagadnień

 1. Części mowy

  1. Rodzajniki
   1. Rodzajniki nieokreślone
    1. Formyćwiczeń: 6
    2. Użycie
    3. Zdania przeczące
   2. Rodzajniki określone
    1. Formy
    2. Zdania przeczące
    3. Użycie
   3. Rodzajniki cząstkowe
    1. Formyćwiczeń: 4
    2. Użycie
    3. Zdania przeczące
   4. Formy ściągnięte rodzajnikaćwiczeń: 2
   5. Opuszczanie rodzajnika
  2. Przymiotniki
   1. Rodzaj żeński przymiotnikówćwiczeń: 8
   2. Liczba mnoga przymiotnikówćwiczeń: 4
   3. Miejsce przymiotnika
   4. Przymiotniki złożone
   5. Stopniowanie przymiotnikówćwiczeń: 4
  3. Czasowniki
   1. I grupa czasownikówćwiczeń: 4
   2. II grupa czasownikówćwiczeń: 4
   3. III grupa czasownikówćwiczeń: 4
   4. Czasowniki zwrotnećwiczeń: 4
   5. Czasowniki modalnećwiczeń: 2
  4. Rzeczowniki
   1. Rodzaj żeński rzeczownikówćwiczeń: 6
   2. Liczba mnoga rzeczownikówćwiczeń: 6
   3. Rzeczowniki złożonećwiczeń: 2
  5. Zaimki
   1. Zaimki osobowe i zaimki osobowe akcentowane
   2. Zaimki dopełnienia bliższegoćwiczeń: 4
   3. Zaimki dopełnienia dalszegoćwiczeń: 4
   4. Zaimki dopełnienia bliższego i dalszego w jednym zdaniućwiczeń: 4
   5. Zaimki względne prostećwiczeń: 14
   6. Zaimki względne złożonećwiczeń: 4
   7. Zaimek enćwiczeń: 4
   8. Zaimek y
   9. Zaimki przymiotne dzierżawczećwiczeń: 2
   10. Zaimki rzeczowne dzierżawczećwiczeń: 4
   11. Zaimki przymiotne pytajnećwiczeń: 2
   12. Zaimki przymiotne nieokreślone
   13. Zaimki rzeczowne nieokreślone
   14. Zaimki przymiotne wskazującećwiczeń: 4
   15. Zaimki wskazujące proste i złożonećwiczeń: 6
   16. Zaimki pytajne
  6. Przysłówki
   1. Przysłówekćwiczeń: 4
   2. Stopniowanie przysłówków
  7. Liczebnikićwiczeń: 6
   1. Liczebniki
   2. Liczebniki porządkowećwiczeń: 4
  8. Imiesłowy
   1. Imiesłów czasu teraźniejszegoćwiczeń: 4
   2. Imiesłów czasu przeszłegoćwiczeń: 4
   3. Gérondifćwiczeń: 2
  9. Przyimki
   1. Przyimki przed nazwami geograficznymićwiczeń: 6
   2. Przyimki niekłopotliwe
   3. Przyimki kłopotliwećwiczeń: 4
 2. Czasy francuskie

  1. Czas teraźniejszyćwiczeń: 4
  2. Czas teraźniejszy ciągłyćwiczeń: 2
  3. Czas przyszły bliskićwiczeń: 4
  4. Czas przyszły prostyćwiczeń: 4
  5. Futur anterieurćwiczeń: 4
  6. Czas przeszły bliskićwiczeń: 4
  7. Czas przeszły niedokonany
   1. Zasady użyciaćwiczeń: 2
   2. Zasady tworzenia
  8. Czas przeszły dokonany
   1. Zasady tworzeniaćwiczeń: 8
   2. Przykłady zdań twierdzących, przeczących i pytających
   3. Zasady uzgadniania participe passe
  9. Czas zaprzeszły
   1. Zasady tworzenia
   2. Zasady użyciaćwiczeń: 2
  10. Passé simplećwiczeń: 2
 3. Konstrukcje gramatyczne i leksykalne

  1. Pytania i przeczenia
   1. Zdania przeczącećwiczeń: 4
   2. Zdania pytającećwiczeń: 4
  2. Tryby
   1. Tryb rozkazującyćwiczeń: 2
   2. Conditionnel presentćwiczeń: 3
   3. Conditionnel passéćwiczeń: 4
   4. Subjonctifćwiczeń: 4
   5. Subjonctif passé
   6. Wyrażenia do subjonctif
  3. Zdania warunkowe
  4. Mowa zależna
   1. Mowa zależna w czasie teraźniejszym
   2. Mowa zależna w czasie przeszłymćwiczeń: 4
  5. Strona biernaćwiczeń: 6
  6. Infinitif passé
  7. Okoliczniki i spójniki
   1. Wyrażenia przyczyny
   2. Wyrażenie konsekwencjićwiczeń: 2
   3. Wyrażenie celućwiczeń: 2
   4. Wyrażenie opozycji
   5. Wyrażenia przyzwolenia
   6. Okoliczniki miejsca
 4. Gramatyka - spis zagadnień

Komentarze (3)

Przepraszam, jest też wymowa :-)

Popieram chrzanek03 !

Strona bardzo fajna. Jednak minus, który zniechęca do zaczęcia nauki tego języka to brak nauki wymowy Występuje to w języku hiszpańskim i włoskim, więc proszę o wprowadzenie do francuskiemu.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.