Gramatyka francuska - spis zagadnień

 1. Części mowy

  1. Rodzajniki
   1. Rodzajniki nieokreślone
    1. Formy play ćwiczeń: 6
    2. Użycie play
    3. Zdania przeczące play
   2. Rodzajniki określone
    1. Formy play
    2. Zdania przeczące play
    3. Użycie play
   3. Rodzajniki cząstkowe
    1. Formy play ćwiczeń: 4
    2. Użycie play
    3. Zdania przeczące play
   4. Formy ściągnięte rodzajnika play ćwiczeń: 2
   5. Opuszczanie rodzajnika play
  2. Przymiotniki
   1. Rodzaj żeński przymiotników play ćwiczeń: 8
   2. Liczba mnoga przymiotników play ćwiczeń: 4
   3. Miejsce przymiotnika play
   4. Przymiotniki złożone play
   5. Stopniowanie przymiotników play ćwiczeń: 4
  3. Czasowniki
   1. I grupa czasowników play ćwiczeń: 4
   2. II grupa czasowników play ćwiczeń: 4
   3. III grupa czasowników play ćwiczeń: 4
   4. Czasowniki zwrotne play ćwiczeń: 4
   5. Czasowniki modalne play ćwiczeń: 2
  4. Rzeczowniki
   1. Rodzaj żeński rzeczowników play ćwiczeń: 6
   2. Liczba mnoga rzeczowników play ćwiczeń: 6
   3. Rzeczowniki złożone play ćwiczeń: 2
  5. Zaimki
   1. Zaimki osobowe i zaimki osobowe akcentowane play
   2. Zaimki dopełnienia bliższego play ćwiczeń: 4
   3. Zaimki dopełnienia dalszego play ćwiczeń: 4
   4. Zaimki dopełnienia bliższego i dalszego w jednym zdaniu play ćwiczeń: 4
   5. Zaimki względne proste play ćwiczeń: 14
   6. Zaimki względne złożone play ćwiczeń: 4
   7. Zaimek en play ćwiczeń: 4
   8. Zaimek y play
   9. Zaimki przymiotne dzierżawcze play ćwiczeń: 2
   10. Zaimki rzeczowne dzierżawcze ćwiczeń: 4
   11. Zaimki przymiotne pytajne play ćwiczeń: 2
   12. Zaimki przymiotne nieokreślone play
   13. Zaimki rzeczowne nieokreślone play
   14. Zaimki przymiotne wskazujące play ćwiczeń: 4
   15. Zaimki wskazujące proste i złożone play ćwiczeń: 6
   16. Zaimki pytajne play
  6. Przysłówki
   1. Przysłówek play ćwiczeń: 4
   2. Stopniowanie przysłówków play
  7. Liczebniki ćwiczeń: 6
   1. Liczebniki play
   2. Liczebniki porządkowe ćwiczeń: 4
  8. Imiesłowy
   1. Imiesłów czasu teraźniejszego play ćwiczeń: 4
   2. Imiesłów czasu przeszłego play ćwiczeń: 4
   3. Gérondif play ćwiczeń: 2
  9. Przyimki
   1. Przyimki przed nazwami geograficznymi play ćwiczeń: 6
   2. Przyimki niekłopotliwe play
   3. Przyimki kłopotliwe play ćwiczeń: 4
 2. Czasy francuskie

  1. Czas teraźniejszy play ćwiczeń: 4
  2. Czas teraźniejszy ciągły play ćwiczeń: 2
  3. Czas przyszły bliski play ćwiczeń: 4
  4. Czas przyszły prosty play ćwiczeń: 4
  5. Futur anterieur play ćwiczeń: 4
  6. Czas przeszły bliski play ćwiczeń: 4
  7. Czas przeszły niedokonany
   1. Zasady użycia play ćwiczeń: 2
   2. Zasady tworzenia play
  8. Czas przeszły dokonany
   1. Zasady tworzenia play ćwiczeń: 8
   2. Przykłady zdań twierdzących, przeczących i pytających play
   3. Zasady uzgadniania participe passe play
  9. Czas zaprzeszły
   1. Zasady tworzenia play
   2. Zasady użycia play ćwiczeń: 2
  10. Passé simple play ćwiczeń: 2
 3. Konstrukcje gramatyczne i leksykalne

  1. Pytania i przeczenia
   1. Zdania przeczące play ćwiczeń: 4
   2. Zdania pytające play ćwiczeń: 4
  2. Tryby
   1. Tryb rozkazujący play ćwiczeń: 2
   2. Conditionnel present play ćwiczeń: 3
   3. Conditionnel passé play ćwiczeń: 4
   4. Subjonctif play ćwiczeń: 4
   5. Subjonctif passé play
   6. Wyrażenia do subjonctif play
  3. Zdania warunkowe play
  4. Mowa zależna
   1. Mowa zależna w czasie teraźniejszym play
   2. Mowa zależna w czasie przeszłym play ćwiczeń: 4
  5. Strona bierna play ćwiczeń: 6
  6. Infinitif passé play
  7. Okoliczniki i spójniki
   1. Wyrażenia przyczyny play
   2. Wyrażenie konsekwencji play ćwiczeń: 2
   3. Wyrażenie celu play ćwiczeń: 2
   4. Wyrażenie opozycji play
   5. Wyrażenia przyzwolenia play
   6. Okoliczniki miejsca play
Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.
Komentarze (3)

Przepraszam, jest też wymowa :-)

Popieram chrzanek03 !

Strona bardzo fajna. Jednak minus, który zniechęca do zaczęcia nauki tego języka to brak nauki wymowy Występuje to w języku hiszpańskim i włoskim, więc proszę o wprowadzenie do francuskiemu.