Gramatyka francuska - spis zagadnień

 1. Części mowy

  1. Rodzajniki
   1. Rodzajniki nieokreślone
    1. Formy
    2. Użycie
    3. Zdania przeczące
   2. Rodzajniki określone
    1. Formy
    2. Zdania przeczące
    3. Użycie
   3. Rodzajniki cząstkowe
    1. Formy
    2. Użycie
    3. Zdania przeczące
   4. Formy ściągnięte rodzajnika
   5. Opuszczanie rodzajnika
  2. Przymiotniki
   1. Rodzaj żeński przymiotników
   2. Liczba mnoga przymiotników
   3. Miejsce przymiotnika
   4. Przymiotniki złożone
   5. Stopniowanie przymiotników
  3. Rzeczowniki
   1. Rodzaj żeński rzeczowników
   2. Liczba mnoga rzeczowników
   3. Rzeczowniki złożone
  4. Zaimki
   1. Zaimki osobowe i zaimki osobowe akcentowane
   2. Zaimki dopełnienia bliższego
   3. Zaimki dopełnienia dalszego
   4. Zaimki dopełnienia bliższego i dalszego w jednym zdaniu
   5. Zaimki względne proste
   6. Zaimki względne złożone
   7. Zaimek en
   8. Zaimek y
   9. Zaimki przymiotne dzierżawcze
   10. Zaimki rzeczowne dzierżawcze
   11. Zaimki przymiotne pytajne
   12. Zaimki przymiotne nieokreślone
   13. Zaimki rzeczowne nieokreślone
   14. Zaimki przymiotne wskazujące
   15. Zaimki wskazujące proste i złożone
   16. Zaimki pytajne
  5. Przysłówki
   1. Przysłówek
   2. Stopniowanie przysłówków
  6. Liczebniki
   1. Liczebniki
   2. Liczebniki porządkowe
  7. Imiesłowy
   1. Imiesłów czasu teraźniejszego
   2. Imiesłów czasu przeszłego
   3. Gérondif
  8. Przyimki
   1. Przyimki przed nazwami geograficznymi
   2. Przyimki niekłopotliwe
   3. Przyimki kłopotliwe
 2. Czasowniki

  1. I grupa czasowników
  2. II grupa czasowników
  3. III grupa czasowników
  4. Czasowniki zwrotne
  5. Czasowniki modalne
 3. Pytania i przeczenia

  1. Zdania przeczące
  2. Zdania pytające
 4. Czasy

  1. Czas teraźniejszy
  2. Czas przyszły bliski
  3. Czas przyszły prosty
  4. Futur anterieur
  5. Czas przeszły bliski
  6. Czas przeszły niedokonany
   1. Zasady użycia
   2. Zasady tworzenia
  7. Czas przeszły dokonany
   1. Zasady tworzenia
   2. Przykłady zdań twierdzących, przeczących i pytających
   3. Zasady uzgadniania participe passe
  8. Czas zaprzeszły
   1. Zasady tworzenia
   2. Zasady użycia
  9. Passé simple
  10. Czas teraźniejszy ciągły
 5. Tryby

  1. Tryb rozkazujący
  2. Conditionnel present
  3. Conditionnel passé
  4. Subjonctif
  5. Subjonctif passé
  6. Wyrażenia do subjonctif
 6. Zdania warunkowe

 7. Mowa zależna

  1. Mowa zależna w czasie teraźniejszym
  2. Mowa zależna w czasie przeszłym
 8. Strona bierna

 9. Infinitif passé

 10. Wyrażenia

  1. Wyrażenia przyczyny
  2. Wyrażenie konsekwencji
  3. Wyrażenie celu
  4. Wyrażenie opozycji
  5. Wyrażenia przyzwolenia
  6. Okoliczniki miejsca
 11. Gramatyka - spis zagadnień

Komentarze (1)

Strona bardzo fajna. Jednak minus, który zniechęca do zaczęcia nauki tego języka to brak nauki wymowy Występuje to w języku hiszpańskim i włoskim, więc proszę o wprowadzenie do francuskiemu.

Zostaw komentarz:
Zaloguj się aby dodać komentarz. Nie masz konta? Zarejestruj się.